Data is één van de strategische pijlers binnen Tenzinger. We zijn er van overtuigd dat met data de zorg duurzaam toegankelijk blijft. Tenzinger geeft hier vorm aan met een nieuwe innovatieve start-up: 6Gorilla’s (6G).

6Gorilla’s is een anagram van Alles is zorg, de slogan van Tenzinger. En Alles is zorg sluit perfect aan bij waar wij voor staan: we zijn een groep data-professionals die zich specifiek en uitsluitend richt op zorg. We zijn ervan overtuigd dat we met data de zorg duurzaam toegankelijk kunnen houden. Daar zetten we ons elke dag voor in.

Uitgangspunt van de digitale strategie binnen Tenzinger is de centrale rol van data. Medicore deed al ruime ervaring op met data science projecten in samenwerking met opdrachtgevers in de GGZ en jeugdzorg. De data science activiteiten zijn nu gebundeld binnen Tenzinger.

6G is opgericht door David Tom en Jeroen Sen. Beiden zijn ervaren data scientists, gedreven door passie om de zorg te verbeteren. Al jaren ligt de focus van hun werk binnen Tenzinger op het snijvlak van ICT en data binnen de healthcare.

Met data kun je de zorg verbeteren en personaliseren

Al jaren voegen zorginstellingen zorgdata toe in hun EPD/ECD. Deze data is ontzettend rijk, want het komt direct uit de vak-inhoudelijke context van de zorgprofessional. Het gaat om data die zorgverleners kunnen gebruiken om de zorgprocessen te verbeteren. Voorspellende data zoals: welk type medicatie slaat waarschijnlijk het beste aan? Volg ik wel het juiste zorgpad? Heb ik alle controles wel tijdig uitgevoerd? Zorginstellingen die deze data slim ontsluiten, verhogen de kwaliteit van zorg en vergroten tegelijkertijd de efficiency. Bij deze zorginstelling wil elke zorgprofessional toch werken?

Data-driven software als je zorgzame collega

We leren onze opdrachtgevers om met hun eigen data patronen te ontdekken, te signaleren en te voorspellen. Zo wordt het werk voor zorgprofessionals makkelijker. De zorgsoftware van de toekomst is data-driven. Dat betekent voor ons: adaptief, situationeel en persoonlijk. Veilig en privacy-first. Anytime en anywhere. Software als je zorgzame collega, dat is ons doel.