Bewaar je dossiers, gegevens en historie op een veilige plek met het inzageplatform

Wat doe je met je historische data na een overstap naar een ECD of HR-pakket? Wat gebeurd er als je nog een audit krijgt van het zorgkantoor? Wat doe je als een medewerker nog een oud verslag terug wil zoeken. Wat doe je als een client zijn dossier wil opvragen?

6gorilla’s levert met het inzageplatform een veilige cloud archiefoplossing waar zorgorganisaties hun complete historische data kunnen opslaan en opvragen wanneer nodig.

Het bewaren van zorgdossiers

De afgelopen jaren is de zorg in een snel tempo gedigitaliseerd. Dit heeft geleidt tot een grote hoeveelheid zorgdossiers die bewaard moeten blijven. Die zorgdossiers worden meestal ‘stil’ opgeslagen binnen een elektronisch patiënten/cliënten dossier. De vraag is echter wat je als organisatie doet wanneer je stopt met het gebruik van het pakket waarin de dossiers opgeslagen worden.  

Voor zorgdossiers van patiënten/cliënten geldt een bewaartermijn volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO) van zelfs 20 jaar.  

Bij het overstappen op een nieuw pakket/applicatie vindt een dataconversie plaats. Bij zo’n dataconversie wordt een beperkte dataset meegenomen en niet de volledige dataset. De reden hiervan is dat alle historische data de nieuwe applicatie vertroebelen. Sommige zorgorganisaties kiezen ervoor om een beperkte tijd een inkijklicentie  aan te schaffen op het oude pakket. Hier zijn wel extra kosten en onderhoud aan verbonden. Zo dien je vaak een server in de lucht te houden, en die ook te voorzien van updates en upgrades om de data veilig te houden. Dit is geen houdbare oplossing voor een periode van 20 jaar.  

 

Het bewaren van HR-dossiers

In het kader van AVG zijn zorgorganisatie verplicht om gegevens uit salarisadministratie en personeelsadministratie tot 7 jaar na uitdiensttreding van hun medewerkers te bewaren. Ook hier geldt voor zorgorganisaties dat ze bij een overstap naar een nieuwe applicatie niet alle historische data mee willen nemen. Je wil vaak met een schone lei beginnen, maar de data op ieder moment kunnen opvragen als een oud medewerker of inspectie hierom vraagt.  

Bij een dataconversie naar een nieuwe applicatie worden vaak niet alle documenten meegenomen (oude contracten, contractwijzigingen, loonstroken et cetera). Daarom is het wenselijk om over een archiefoplossing te beschikken waar naast oude personeelsgegevens, ook oude documenten opgeslagen en toegankelijk gesteld kunnen worden.  

Voordelen van het inzageplatform

 

✔ Lage opslagkosten

✔ Voldoet aan wet- en regelgeving (NEN7510 en IS0-27001 gecertificeerd)

De data blijft in Nederland

✔ Gepersonaliseerde rollen en rechten

Complete historische data op één plek gearchiveerd

✔ Alle data op elk moment opvraagbaar

✔ Full service op het gebied van onderhoud, updates en security

Waar kan 6Gorilla’s mee helpen? 

6Gorilla’s levert een met het inzageplatform een veilige cloudoplossing waar zorgorganisaties hun complete historische data kunnen opslaan en opvragen wanneer nodig. Een archivaris moet ten alle tijden bij de data kunnen. Voor een onderzoek van het zorgkantoor, het opvragen van een historisch dossier of een overdracht of voor het vernietigen van data. 

Tevens kunnen in deze cloudoplossing documenten worden opgeslagen. In deze oplossing wordt naast gestructureerde data ook semi- of ongestructureerde data opgeslagen. Denk aan PDF, Word, lab-uitslagen et cetera. Deze zijn terug te vinden per cliënt of per zorgmedewerker. De volledige data wordt opgeslagen in een managed dataplatform, wat betekent dat de zorgorganisatie volledig ontzorgd wordt op gebied van onderhoud, updates en security. Dit betekent dat niemand binnen de zorgorganisatie het archief hoeft te onderhouden. Het platform is NEN7510 en IS0-27001 gecertificeerd. De data wordt in Nederland bewaard en verlaat het land niet.  

Onze opdrachtgevers

Onze partner

Wil jij regie over je eigen data?

Wil jij het inzageplatform live in actie zien? Joep van Gorp, Business Developer bij 6Gorilla’s, neemt vrijblijvend alle mogelijkheden met jou door!