Dit is het Privacy Statement van 6Gorilla’s (hierna: “6G” en/of “wij”), gevestigd aan de Kanaalweg 29, 3526 KM te Utrecht.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website www.6gorillas.nl (hierna: “Website”) en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en dit Privacy Statement.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • om contact met u te kunnen hebben en onderhouden;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten, evenementen en/of producten die door 6G worden aangeboden;
 • voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met 6G; én,
 • om u van informatie te voorzien over de diensten, producten en/of evenementen die door 6G, haar relaties die aan de diensten van 6G gekoppelde of te koppelen diensten aanbieden of door de aan haar gelieerde ondernemingen worden aangeboden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor bovenstaande doelen verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres, opt-in voor e-mailings
 • Telefoonnummer
 • Organisatienaam
 • Functie
 • Uw adres, alleen indien u een brochure of magazine aanvraagt
 • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (open- en klikgedrag)

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Indien u ons een e-mail toestuurt, een contactformulier op de Website invult, of informatie downloadt worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard voor de afhandeling daarvan dan wel zolang als naar de aard en strekking van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Wij delen gegevens niet met derden
Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Met deze partijen (verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin wij de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Met het downloaden van Whitepapers van 6G geeft u toestemming dat 6G uw gegevens verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. 6G neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die geen rechtsgevolgen hebben voor personen. Op basis van de beschikbare (persoons)gegevens stuurt 6G per e-mail relevantie informatie toe, mits u hiervoor uw toestemming heeft verleend. Aan het gedrag en de beschikbare (persoons)gegevens wordt een score gekoppeld die gebruikt wordt voor het aanbieden van producten en diensten.

Inzage, aanpassen, verwijderen of verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens
Mocht u een relatie hebben met 6G, dan heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien en om ons op de hoogte te stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie en nieuws vanuit 6G. Indien uw gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons daarnaast schriftelijk verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Wij verzoeken u gewijzigde gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Voor contact of verzoeken met betrekking tot het voornoemde, verwijzen wij u door naar onze contactgegevens zoals vermeld op de website of kunt u een e-mail sturen naar info@6gorillas.nl.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de Website worden bezoekgegevens bijgehouden. Het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meezendt, worden geregistreerd en voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag gebruikt. Wij proberen de gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Uw IP-adres wordt niet geregistreerd.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer of op andere apparaten met internet toegang, zoals een smartphone of tablet, kunnen worden opgeslagen wanneer u de Website gebruikt.

Door gebruik te maken van cookies willen wij uw gebruikservaring op onze Website verbeteren en onze producten en diensten beter afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze Websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van onze Website en voor het onthouden van uw voorkeuren en instellingen.
Wanneer u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen en bijvoorbeeld het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan mogelijk niet alle onderdelen van onze Website gebruiken.

Google Analytics
Via onze Website worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de dienst “Google Analytics”, die 6G afneemt. Wij hebben hiervoor met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google Analytics wordt door 6G gebruikt om gebruik van de Website bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt gehouden of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en om bij te houden hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn, maken wij ook gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Tevens hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet.

Sharpspring
6G maakt tevens gebruik van een _ss- en een _ss_tk-cookie. Deze cookies bevatten een ID waarmee uw bezoek aan de website kan worden geïdentificeerd. Vervolgens kunnen, op basis van uw bezoek, de door u ingevulde informatie en door u vertoond gedrag op de website, geregistreerd worden binnen Sharpspring en doorgegeven worden aan 6G.

6G maakt ook gebruik van het ss_referrer-cookie. Dit type cookie wordt geplaatst om te kunnen uitlezen wat de laatst bezochte pagina is geweest binnen de website van 6G. Deze informatie wordt dan verwerkt door Sharpspring en doorgegeven aan 6G.
Alle data die wordt verzameld met behulp van Sharpspring cookies, wordt opgeslagen in de database van SharpSpring en wordt door 6G uitgelezen en gebruikt om inzicht te krijgen in uw gedrag en interesses.

Het _ss-cookie is een sessiecookie en verloopt zodra uw browser wordt gesloten. Het _ss_tk-cookie verloopt na 12 uur en het _ss_referrer-cookie is een tracking cookie dat verloopt na 25 jaar. Deze cookies zijn niet herleidbaar tot een individu.

Social Media
Om content op de Website te kunnen delen of promoten, zijn op de Website knoppen opgenomen van social media platformen, zoals LinkedIn en Twitter. Deze knoppen zijn met een code op de website geplaatst, die onder meer een cookie plaatsen op uw randapparatuur (pc, tablet, smartphone). Raadpleeg de privacyverklaringen van de desbetreffende social media platformen voor meer informatie over hoe desbetreffende social media platformen uw persoonsgegevens verwerken, die zij met deze code verkrijgen.

Aanpassen Privacy Statement
6G behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Aanpassingen zullen op de website worden gepubliceerd.