Lees verder

GGz Breburg wil no-shows voorspellen aan de hand van data

No-shows zijn een belangrijke veroorzaker van productieverlies en ze leiden ook tot een lagere kwaliteit van zorg. Om die redenen heeft GGz Breburg no-shows gekozen als onderwerp voor een verkennend onderzoek met 6Gorilla’s dat inzicht moet geven in hoe de organisatie meer waarde kan halen uit data.

Ik wil meer weten!
Lees verder

Youké en 6Gorillas vieren succesvolle afronding implementatie Dataplatform

“Het Dataplatform biedt een goede basis voor de verdere ontwikkeling van dashboards die informatie beschikbaar maken voor zorgprofessionals, teamhoofden en de staf via PowerBI en Superset”.

Ik wil meer weten!
Lees verder

Miep kiest voor 6Gorilla’s Dataplatform voor betrouwbare stuurinformatie

“Met het Dataplatform kunnen we alle data uit onze systemen in één centraal systeem verzamelen en beheren. Dit maakt het mogelijk om sneller en betrouwbaarder stuurinformatie te leveren aan de verschillende afdelingen.”

Ik wil meer weten!
Lees verder

Connection SGGZ krijgt weer grip op bedrijfsvoering na ZPM

“Deze oplossing scheelt mij zo ontzettend veel tijd. Ik heb nu direct inzicht en kan direct met een behandelaar in gesprek. Dat geeft me veel meer grip op de bedrijfsvoering.” 

Ik wil meer weten!
Lees verder

Met Zorgmonitor stuurt Quarijn actief op kwaliteit

QuaRijn wil een lerende organisatie zijn. Scherp en actueel zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg is daarvoor een essentiële voorwaarde. Hiervoor schoot het driemaal per jaar geüpdate Excel overzicht tekort. Samen met 6Gorilla’s werd de stap gezet naar dashboards die op basis van brondata altijd een actueel overzicht bieden als basis voor goede zorg voor de cliënten.

Ik wil meer weten!
Lees verder

Forta maakt zorg efficiënt en voorspelbaar met data

Zou het niet mooi zijn als je al heel vroegtijdig kunt voorspellen in welk zorgtraject een cliënt terecht komt en hoelang de behandeling gaat duren? Dit is een van de stippen op de horizon waar het FortaNetwerk met hulp van 6Gorilla’s naar toe werkt. Hoe verloopt dat traject en waar staat Forta nu?

Ik wil meer weten!
Lees verder

Yes We Can Clinics tilt het databeheer naar een hoger niveau

“We willen constant verbeteren, innoveren en digitaliseren. Daarbij is het passend om het databeheer bij Yes We Can Clinics naar een nóg hoger niveau te tillen.”

Ik wil meer weten!
Lees verder

6Gorilla's helpt ambities iHub waar te maken

Met het 6Gorilla’s Dataplatform wil iHUB een belangrijke stap voorwaarts zetten; voor het inzicht in de huidige (zorg)processen en de resultaten van interventies.

Ik wil meer weten!
Lees verder

Oosterpoort krijgt regie over eigen data door het Dataplatform

Oosterpoort – een jeugdhulpinstelling in noordoost Brabant – heeft de handtekening gezet onder de samenwerking met 6Gorilla’s. Zij kiezen voor het Dataplatform om interne zorgprocessen te verbeteren.

Ik wil meer weten!
Lees verder

Het voorspellen van valincidenten om preventieve maatregelen te nemen

Gemiva-SVG Groep probeert lering te trekken uit de data binnen de cliëntdossiers. Gedurende de 6Gorilla’s masterclasses hebben zij zich bezig gehouden om op jaarbasis valincidenten te voorspellen.

Ik wil meer weten!
Lees verder

Data Science inzetten om gebeurtenissen bij cliënten te voorspellen

Doel van het project van Stichting Dichterbij is om een voorspelling te kunnen maken van gebeurtenissen bij cliënten op basis van incidenten die beschikbaar zijn. Ze proberen de onderzoeksvraag te beantwoorden en het beeld wat uit de data ontstaat te valideren.

Ik wil meer weten!
Lees verder

Machine learning inzetten om een verhoogd risico op een drop-out te voorspellen

Het doel van het huidige project is om de mogelijkheden van machinaal leren voor het voorspellen van drop-out te verkennen. Om vervolgens een algoritme te ontwikkelen die met acceptabele nauwkeurigheid kan aangeven of bij een cliënt sprake is van een hoog risico op drop-out.

Ik wil meer weten!
Lees verder

Data Science inzetten om terugvalpreventie aan te bieden

Met dit project willen ze onderzoeken hoe goed ze kunnen voorspellen of er een nieuw zorgtraject voor depressie wordt geopend binnen 5 jaar, met als doel om terugvalpreventie gericht aan te kunnen bieden aan die patiënten die dat het meest nodig hebben.

Ik wil meer weten!
Lees verder

Real-time toegang tot uitkomst- en stuurinformatie

“We hebben door de geïmplementeerde oplossing real-time toegang tot uitkomst- en stuurinformatie.”

Ik wil meer weten!
Lees verder

Met inzichten uit data de behandelingen verbeteren

“We zochten een ICT-partner die ons helpt om met de data uit het ECD intensiever onderzoek te doen. Met inzichten uit onze data kunnen we onze behandelingen verbeteren, maar ook grote slagen maken in de ontwikkelingen binnen onze sector”

Ik wil meer weten!
Lees verder

Data verzamelen en BI rapporten opstellen

“Door middel van Datawarehouse kunnen we alle data nu direct verzamelen en met BI de juiste rapporten opstellen. Momenteel maken wij al gebruik van de BI-toepassing Qlik, het voordeel is nu dat wij ook ons financiële pakket kunnen koppelen.”

Ik wil meer weten!

Klantverhalen

Wil jij regie over je eigen data?

Ben jij benieuwd hoe een stap in datavolwassenheid eruit ziet voor jouw zorgorganisatie? Quintijn Aman, Consultant Data & Analytics, neemt vrijblijvend alle mogelijkheden met jou door!

Neem contact met mij op!