In de moderne gezondheidszorg is het verzamelen en verwerken van medische- en administratieve gegevens van cruciaal belang voor het leveren van hoogwaardige zorg. Zorginstellingen staan voor de uitdaging om de demografische ontwikkelingen van de Nederlandse bevolking en de daarbij horende toenemende vraag aan zorg te kunnen opvangen. Naast andere technologische ontwikkelingen kan het gebruik van medische- en administratieve gegevens zorgen voor verbetering van zorgkwaliteit en het efficiënter en effectiever inzetten van mensen en middelen.

In dit artikel gaan we dieper in op verzamelen en verwerken van gegevens. Dit kan door middel van diverse methoden en twee van de meest voorkomende/populaire methoden hiervoor zijn:

 • Periodieke imports: Data wordt in batchmodus overgebracht naar een bestemming, meestal op een bepaald tijdstip.
 • Streaming data: betekent dat data continu en (near) realtime verzonden wordt.

Voordelen van periodieke imports

 1. Complexiteit: Het verwerken van gegevens in batchmodus is relatief eenvoudig. De gegevens worden verwerkt in grote datasets (op een vaste tijdstip), wat de complexiteit van het proces vermindert.
 2. Kosten: De verwerking van gegevens in batchmodus kan goedkoper zijn dan realtime streaming, omdat er geen continue verbinding nodig is en er meer gegevens in korte tijd verwerkt kunnen worden. Dit kan helpen de kosten van de gegevensoverdracht te beperken.
 3. Operationele verstoringen: Aangezien het verwerken van gegevens in batchmodus (in veel gevallen) buiten piekuren van de operationele systemen kan plaatsvinden zullen ze over het algemeen minder impact hebben op deze operationele systemen. Daarnaast is het eenvoudiger om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zonder de dagelijkse activiteiten te verstoren.
 4. Referentiële integriteit: Door de verwerking van de gegevens in batchmodus uit te voeren is het uitgangspunt dat de interne consistentie tussen verschillende tabellen binnen de database en/of dataset kan worden gewaarborgd.
 5. Monitoring & beheer: Door de verwerking van de gegevens in batchmodus uit te voeren, kan de beheerder de overdracht beter controleren en corrigeren, voordat de gegevens worden gebruikt.

Nadelen van periodieke imports

 1. Data actualiteit: Het verwerken van gegevens in batchmodus is niet ideaal voor situaties waarbij real-time analyses nodig zijn. Als er bijvoorbeeld een onverwachte gebeurtenis optreedt die snelle actie vereist, kan men hier niet tijdig op acteren. Daarnaast zit er een tijdsverschil tussen het moment dat de gegevens worden gegenereerd en het moment dat ze worden verwerkt.
 2. Doorlooptijd: Als de hoeveelheid gegevens groter wordt, kan de situatie ontstaan dat de doorlooptijd te groot wordt om alle gegevens te verwerken.
 3. Schaalbaarheid: Als de hoeveelheid gegevens groter wordt, kan de situatie ontstaan dat de onderliggende hard- en/of software de verwerking niet meer aankan.
 4. Kosten: Als de hoeveelheid gegevens groter wordt kan de situatie ontstaan dat er aanzienlijk meer kosten geïnvesteerd dienen te worden in de hardware om de gegevens tijdig te kunnen verwerken.
 5. Flexibiliteit: Er is in deze situatie minder flexibiliteit als zich onverwachte situaties voordoen waar direct op geacteerd dient te worden. De gegevensverzameling en verwerking dient dan opnieuw uitgevoerd te worden, wat extra tijd en middelen kan vergen.

Voordelen van streaming data

 1. Data actualiteit: Deze methode is ideaal voor situaties waarbij real-time analyses nodig zijn. Je kunt bijvoorbeeld onmiddellijk reageren op onverwachte gebeurtenissen of trends.
 2. Flexibiliteit: Streaming data stelt zorginstellingen in staat om flexibel te zijn in het verzamelen en verwerken van gegevens. Dit maakt het mogelijk om snel te reageren op nieuwe behoeften of urgente situaties in de zorg.
 3. Schaalbaarheid: Het streamen van gegevens maakt het eenvoudiger om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en te analyseren aangezien het in kleine hoeveelheden aangeboden en verwerkt kan worden.
 4. Samenwerking: Het streamen van gegevens vergemakkelijkt de samenwerking tussen zorgverleners, omdat ze toegang hebben tot dezelfde realtime gegevens. Dit kan de kwaliteit van de zorg verbeteren en de communicatie tussen verschillende zorgverleners vergemakkelijken.
 5. Kosten: De impact van de toename in de hoeveelheid gegevens is relatief laag aangezien de gegevens in kleine hoeveelheden aangeboden en verwerkt blijven worden.

Nadelen van streaming data

 1. Complexiteit: Het implementeren en beheren van een streaming data situatie kan complex zijn en vereist vaak gespecialiseerde kennis en vaardigheden.
 2. Beschikbaarheid: Deze situatie vereist dat de betrokken systemen en netwerken altijd operationeel dienen te zijn.
 3. Kosten: Streaming data oplossingen kunnen duur zijn aangezien de continue beschikbaarheid hoge operationele kosten met zich mee kunnen brengen.
 4. Overbelasting van systemen: Het streamen van gegevens in realtime kan de bronsystemen overbelasten, vooral als er grote hoeveelheden gegevens worden verwerkt. Dit kan leiden tot performanceproblemen.
 5. Referentiële integriteit: Door de realtime verwerking van gegevens is het complexer de interne consistentie tussen verschillende tabellen binnen de database en/of dataset te waarborgen.

Conclusie

Het is belangrijk om de specifieke doelstellingen van de zorginstelling in overweging te nemen bij het kiezen tussen de twee genoemde methoden (of een combinatie van beiden). Een evenwichtige benadering, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte rondom data actualiteit, kosten en beschikbare kennis, kan helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing welke de zorgkwaliteit en het efficiënter en effectiever inzetten van mensen en middelen ten goede komt.

 

Nieuwsbrief: altijd op de hoogte zijn?

We schrijven regelmatig over de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld zorgdomotica. Wil jij als eerste op de hoogte zijn?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand:

✓  Alle Data Science actualiteiten

✓  BI-oplossingen

✓ Ontwikkelingen data in de zorg