Zorgdomotica is een woord wat je steeds vaker voorbij ziet komen. Maar wat bedoelen we nu eigenlijk als we het over zorgdomotica hebben en welke kansen biedt het voor jou? In deze blog neem ik je mee in de kansen die zorgdomotica jouw organisatie kan bieden.

Kansen in het combineren van data met zorgdomotica

Zorgdomotica is een woord wat je steeds vaker voorbij ziet komen. Maar wat bedoelen we nu eigenlijk als we het over zorgdomotica hebben en welke kansen biedt het voor jou? In deze blog neem ik je mee in de kansen die zorgdomotica jouw organisatie kan bieden.

kansen in het combineren van data met zorgdomotica
kansen in het combineren van data met zorgdomotica

 

Wat is zorgdomotica?

Zorgdomotica verwijst naar het gebruik van technologische systemen en apparaten om de zorg voor mensen te verbeteren. Dit kan variëren van sensoren die activiteiten monitoren tot wearables die gezondheidsgegevens verzamelen.
Zorgdomotica gaat verder dan standaard domotica, waarbij je kan denken aan het automatiseren van verlichting of verwarming in een huis. Het is de integratie van technologie in de zorgomgeving om zowel de zelfstandigheid van cliënten te vergroten als de efficiëntie en effectiviteit van zorgverlening te verbeteren. Denk aan systemen die vitale functies monitoren, automatische medicijndispensers, of sensoren die helpen bij valpreventie.

“Zorgdomotica omvatten de toepassing van sensoren en communicatietechnologie in de woning of andere verblijfsruimte ter ondersteuning van de zorg aan de cliënt”, (RIVM)

De visie van 6Gorilla’s op data en zorgdomotica

Zorgdomotica gaat een sleutelrol spelen in de toekomst van de zorg. Het gaat helpen om de zorg efficiënter te maken, zorgprofessionals te ontlasten en meer regie over de eigen zorg te geven aan de client.

De missie van 6Gorilla’s is tijd teruggeven aan de zorg door meer datagedreven te werken. Door op slimme wijze data en zorgdomotica te combineren, denken wij nog meer tijd terug te kunnen geven aan de zorg.

Zorgdomotica genereert heel veel data en deze data bevat waardevolle informatie. Dankzij die informatie kunnen we de zorg slimmer, meer voorspelbaar en daarmee efficiënter maken. Daarnaast kan het helpen om cliënten, hun verzorgers en naasten meer regie over hun eigen zorg te geven. De uitdaging is toegang krijgen tot deze data en de informatie op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier ontsluiten naar de eindgebruiker.

Zorgdomotica is beschikbaar in alle vormen en maten. Daarnaast zijn er ook allerlei verschillende leveranciers die hun oplossingen ontsluiten in eigen apps, systemen en platforms. Zodra verschillende producten van verschillende leveranciers worden gecombineerd, bestaat de kans dat het geheel onoverzichtelijk wordt. In de ene app staat informatie over het slimme incontinentiemateriaal van de client, in de andere of de medicatie is ingenomen en in weer een andere app staat informatie over het slaapgedrag.

Gelukkig is er ook veel standaardisatie en geven fabrikanten van zorgdomotica middels open source communicatieprotcollen, webservices en API’s (gedeeltelijke) toegang tot de achterliggende data. Dit gaat van simpele binaire data (0= uit, 1 = aan) tot meer complexe data (monitoren van vitale functies). Hier biedt het dataplatform van 6Gorilla’s een uitkomst. Deze verschillende losse databronnen kunnen worden uitgelezen door ons dataplatform. Aldaar wordt de data gecombineerd, verrijkt, opgeschoond en ontsloten naar BI-tools (PowerBI, Excel, Tableau etc.), applicaties en/of een ECD.
De gecombineerde data van allerlei sensoren kan dan gebruiksvriendelijke en intuïtief gevisualiseerd worden in eenvoudige dashboards die zowel door de client als (mantel)verzorger geïnterpreteerd kunnen worden.

Kansen in zorgdomotica op het gebied van datascience

Maar niet alleen op het vlak van datavisualisatie kan 6Gorilla’s helpen om meer uit zorgdomotica te halen. Ook op het gebied van datascience biedt data uit zorgdomotica legio kansen. Door over een langere periode data van verschillende sensoren te verzamelen en te combineren kunnen trends en patronen worden herkend. Betrouwbare patronen leiden tot betere voorspelbaarheid. Betere voorspelbaarheid leidt tot beter in te plannen zorg. Beter in te plannen zorg kan zowel op locatie als op afstand plaatsvinden in de vorm van digitale zorg.

Patroonherkenning is een van dé voornaamste gebieden waar kunstmatige intelligence (AI) uitermate voor geschikt is. Door op het dataplatform van 6Gorilla’s enorme hoeveelheden ruwe data afkomstig uit zorgdomotica te combineren met data uit het ECD, data uit roostersoftware, data uit financiële administratie (AFAS) en nog veel meer andere bronnen, kunnen zeer waardevolle inzichten verkregen worden door AI.

Toepassingen en scenario’s

Van het monitoren van cliënten op afstand tot slimme bedden die doorligwonden voorkomen, de mogelijkheden zijn eindeloos. In een thuiszorgscenario kan zorgdomotica familieleden en zorgverleners real-time updates geven over de welzijn van een cliënt, wat zorgt voor gemoedsrust en snellere interventie indien nodig. Een aantal andere voorbeelden zijn:

• Sensoren: kleine apparaten die activiteit monitoren zoals beweging, hartslag en slaappatronen.
• Wearables: denk aan slimme horloges of armbanden die gezondheidsgegevens verzamelen en realtime feedback geven.
• Mobiele applicaties: app die communicatie tussen cliënt en zorgverlener makkelijker maken zoals apps die een pushnotificatie geven bij medicatieherinneringen
• Kunstmatige intelligentie: wordt gebruikt voor het analyseren van grote hoeveelheden gegevens om patronen te identificeren en gepersonaliseerde oplossingen te bieden. De dataoplossingen van 6gorilla’s kunnen je bijvoorbeeld hierin helpen.

Deze technologieën worden op verschillende manieren toegepast in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die gebruikt worden om valdetectie te bieden, wearables die helpen bij het monitoren van chronische aandoeningen en mobiele applicaties die de communicatie tussen zorgverlener en cliënt stroomlijnen.

Kansen en uitdagingen

De implementatie van zorgdomotica biedt enorme kansen, zoals verbeterde cliëntzorg, efficiëntie in zorgprocessen, en kostenbesparingen op lange termijn. Echter, uitdagingen zoals privacybescherming, technologische integratie en de opleiding van personeel vereisen zorgvuldige planning en uitvoering.
Het gebruik van zorgdomotica biedt verschillende kansen die een positieve impact hebben voor zowel de gebruiker als de zorgsector in het algemeen. Denk bijvoorbeeld aan:

1. Verbeterde zelfstandigheid en comfort. Zorgdomotica stelt mensen in staat om langer zelfstandig te wonen door ze te voorzien van hulpmiddelen en ondersteuning.
2. Efficiëntieverbeteringen en kostenbesparing: door het gebruik van technologieën zoals sensoren en AI kan de zorg efficiënter worden geleverd. Hiermee realiseer je niet alleen een kostenbesparing maar kan er ook meer tijd aan de zorg zelf besteed worden.
3. Verhoogde veiligheid en monitoringsmogelijkheden: zorgdomotica maakt continue monitoring mogelijk, waardoor risico’s op vallen of andere noodsituaties worden verminderd.

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de technische uitdagingen zoals het waarborgen van privacy en gegevensbeveiliging, de technische implementatie, het integreren met bestaande systemen en structuren en natuurlijk de adaptie van medewerkers en cliënten.

ECD’s en zorgdomotica

Al decennia wordt er gewerkt aan betrouwbaardere en intelligentere systemen voor domotica. Maar de laatste jaren is er ook steeds meer aandacht voor het benutten van de data uit deze systemen. Al dan niet in combinatie met data uit andere bronnen zoals het elektronisch cliëntendossier (ECD), kan data uit domotica helpen om te komen tot verbeteringen in de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

De koppeling van zorgdomotica aan elektronische cliëntendossiers (ECD’s) opent nieuwe deuren voor zorginstellingen. Stel je voor: de gegevens die domoticasystemen verzamelen, worden direct gelinkt aan de ECD’s. Zo kunnen zorgverleners niet alleen snel ingrijpen bij acute zaken, maar ook vooruit plannen met behulp van continue data-analyse.

Met het dataplatform van 6G kunnen we data nu sneller, betrouwbaarder en veiliger dan ooit uitwisselen. Bij 6gorilla’s zijn we ervan overtuigd dat de toekomst van de zorg in de samensmelting van deze technologieën ligt. Een goede visie is hierbij wel essentieel.

Het belang van een visie op zorgdomotica

Met alle mogelijkheden die er zijn binnen zorgdomotica is het essentieel om een eigen visie te vormen. Belangrijke vragen om te stellen zijn:

  • Hoe gaat het de cliënt helpen?
  • Hoe gaat het werknemers helpen?
  • Hoe gaat het de organisatie helpen?
  • Is er adequate borging?

Meer weten?

Benieuwd naar de kansen die het combineren van data met zorgdomotica kunnen bieden? Neem gerust contact op voor een kop koffie of plan een vrijblijvende call met me in via deze link.

 

Nieuwsbrief: altijd op de hoogte zijn?

We schrijven regelmatig over de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld zorgdomotica. Wil jij als eerste op de hoogte zijn?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand:

✓  Alle Data Science actualiteiten

✓  BI-oplossingen

✓ Ontwikkelingen data in de zorg