Groeien naar datavolwassenheid

Optimaliseer datagedreven werken 

Datagedreven werken vormt de ruggengraat van de zorg van de toekomst. Het biedt zorgorganisaties de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering efficiënter vorm te geven. Besluitvorming kan worden gebaseerd op slimme inzichten, trends en patronen die met behulp van data helder in kaart kunnen worden gebracht. Dit vereist echter ook een verschuiving in de manier van werken binnen een organisatie. 6Gorilla’s heeft op basis van uitgebreide ervaring in eerdere data-trajecten een methodiek ontwikkeld om zorgorganisaties te begeleiden naar een hogere mate van datavolwassenheid. Hierbij is data en zorgtechnologie niet het einddoel, maar een middel om zorgprofessionals in staat te stellen om effectiever en efficiënter te werken. We vereenvoudigen arbeidsintensieve taken, dragen bij aan kostenbesparingen en, uiteindelijk, aan hoogwaardige zorgverlening. 

Ontdek de Datavolwassenheidsscan

Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de huidige situatie, starten we met een datavolwassenheidsscan. Deze scan kan in verschillende varianten worden uitgevoerd, afhankelijk van uw behoeften. Het resultaat van de scan is een algemeen datavolwassenheidsniveau en gedetailleerde scores op tien pijlers van datavolwassenheid. Deze scores geven ons inzicht in welke facetten verdere aandacht vereisen. Op basis van de scanresultaten stellen we gezamenlijk een roadmap op, waarin duidelijk wordt welke stappen wanneer worden ondernomen om de visie op zorgtechnologie en data te realiseren. In overleg met u bepalen we welke roadmap het beste bij uw organisatie past en stellen we het plan van aanpak. 

Ik wil meer weten!

Stap 1

Scan

Stap 2

Score per onderdeel

Stap 3

Roadmap datagedreven werken

Stap 4

Plan van aanpak

Aandachtsgebieden

De datavolwassenheidsscan richt zich op strategie, technologie en organisatie. Dit brede perspectief waarborgt de volledigheid en zorgvuldigheid van implementatie van datagedreven oplossingen. Data en technologie zijn immers geen einddoel, maar moeten de eindgebruiker optimaal faciliteren in het verbeteren van het werk. De scan is opgebouwd met 10 aandachtsgebieden, verdeeld in drie hoofdthema’s:  

 • Strategie en structuur 
 • Adoptie van technologie 
 • Inbedding van data in de organisatie 

 

De 10 aandachtsgebieden van de scan zijn: 

Strategie en structuur

 • Strategie
 • Structuur en governance
 • Leiderschap en cultuur

Adoptie van technologie

 • Kwaliteit van data
 • Beschikbaarheid van data
 • Technologie
 • Security en privacy

Inbedding van data in de organisatie

 • Processen
 • Competenties
 • Samenwerken

Waarom een datavolwassenheidsscan?

We zien dat veel zorgorganisaties worstelen met de doelgerichte inzet van data. Data in de zorg is voor velen een nog te abstract en breed begrip om hiermee bewust en zorgvuldig aan de slag te gaan. De datavolwassenheidsscan helpt je om de missing links in kaart te brengen om succesvol en doelgericht datagedreven werken te implementeren in je organisatie. Zo ga je niet voor de vuist weg data-oplossingen implementeren, maar zet je ze daar in waar dat het hardst nodig is en waar de kans op succes het grootst is. 

Ook aan de slag?

De consultants van 6Gorilla’s helpen jou graag om aan de slag te gaan met datagedreven werken. Wist je dat er diverse mogelijkheden zijn om de scan uit te voeren? We vertellen je er graag over!

Neem contact met mij op