Samen met verschillende opdrachtgevers bouwde 6Gorilla’s aan een oplossing: het Controleplatform. Deze gebruiksvriendelijke applicatie helpt zorgprofessionals, in de GGZ, de Jeugdzorg maar ook andere zorgsectoren, om het administratieproces te verbeteren, controles te automatiseren en workflows te stroomlijnen. Zodat zij op tijd, en op basis van échte inzichten, waar nodig kunnen ingrijpen en bijsturen.

         Toegankelijke dashboards om processen te volgen

✓          Alerts bij ontbrekende informatie of vereiste actie

✓         Vooraf plaats van achteraf handelen

✓          Zelf in te richten workflows toegespitst op de organisatie

✓         Overzichtelijke takenlijsten met openstaande to do’s

✓         In een klik van signalering naar correctie binnen gekoppeld ECD

 

Vanuit 6G Start, de gebruikersportal 6Gorilla’s, wordt het Controleplatform gebruikersvriendelijk beschikbaar gesteld. Het visualiseert de signaleringen voor de gebruikers om vanuit daar de registratie omissies te verhelpen en biedt workflow mogelijkheden op die signaleringen.

Download de brochure

Nu krijgen we onmiddellijk een signaal als er iets niet klopt. Dat werkt natuurlijk veel sneller en handiger.

Fredrik van Winkel, Operationeel Manager Connection SGGZ

Vormen van Controleregels

De Controleregels signaleert registratie omissies tijdens een nachtelijke run. Is een administratieve fout gemaakt, dan krijg je automatisch een signaal dat er iets niet klopt en kun je het direct aanpassen voordat de zorg wordt gefactureerd. Dit is vele malen efficiënter dan achteraf een fout herstellen.  

Daily Auditing

Daily Auditing gaat over goed geregistreerde zorg, waarbij de Controleregels als query’s op de achtergrond continu controles uitvoeren. Start de zorgverlener bijvoorbeeld een behandeling zonder diagnose of is een regiebehandelaar in de GGZ tien dagen na het eerste consult nog niet betrokken geweest? Dan signaleren de Controleregels dat en geven ze automatisch een alert. 

Sommige signaleringen zoals het ontbreken van een BSN of een behandeling zonder vervolgafspraak zijn algemeen toepasbaar. Voor de GGZ zijn wet- en regelgeving zoals het Zorgprestatiemodel en het Zelfonderzoek GGZ de basis van deze controleregels. Voor de Jeugdzorg is uitgegaan van de Jeugdwet en de informatiestandaard voor de gegevensuitwisseling binnen de Jeugdwet(iJw). 

Grip op financiën

De tweede categorie controleregels heeft betrekking op de grip op je eigen financiële situatie. Hoe eerder je ziet dat je over je budget dreigt te gaan, hoe eerder je kunt bijsturen. 6Gorilla’s heeft daarom een aantal dashboards gebouwd die in één oogopslag inzicht geven in thema’s die veel invloed hebben op je financiën. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de productie in verhouding tot het budget, het aantal signaleringen per locatie of per regiebehandelaar dat zorg niet kan worden gedeclareerd, en de Kosten Per Unieke Cliënt (KPUCC). Voor alle dashboards geldt dat je kunt doorklikken en zo direct de herkomst kan achterhalen. 

Download de brochure