Een toekomstbestendige zorgorganisatie

Het Dataplatform verbindt de gegevens uit verschillende bronnen tot een 360 graden beeld van de organisatie voor grip op personeelsbeleid, productie en omzet. Betrouwbare financiële rapportages zijn op ieder moment van de dag beschikbaar resulterend in solide stuurinformatie. Het volledig inzicht in data draagt bij aan verlichting van de werklast van de zorgverlener en is essentieel voor zorg op maat, met als resultaat een betere kwaliteit van leven en welzijn voor ouderen.

Zo kunnen we door geavanceerde analyses trends in de gezondheid van oudere patiënten identificeren, zoals vroege tekenen van achteruitgang of risico op vallen. Hierdoor kunnen zorgorganisaties proactieve maatregelen nemen, zoals valpreventieprogramma’s of aangepaste zorgplannen, om de gezondheid en veiligheid van de ouderen te waarborgen. Hiermee dragen we bij aan de zelfredzaamheid van de cliënt en tijdige betrokkenheid van de zorgverlener.

Als alles mogelijk is, waar begin je dan? Enkele suggesties!

Meer info

Grip op je ZZP-mix

De ideale bezetting in relatie tot je zorgzwaartepakket (ZZP)-mix is een hele puzzel. Krijg grip op je volledige ZZP-mix en vertaal deze automatisch naar het aantal in te zetten FTE.
Meer info

Ontdek patronen in je MIC meldingen

Door slimme analyses te doen op de verslaglegging kun je patronen gaan herkennen en oorzaken makkelijker achterhalen. Op die manier kun je incidenten in de toekomst voorkomen!

Explainer: ‘Alle data van jouw zorgorganisatie in één platform’

Wij nemen je mee in alle mogelijkheden van het 6Gorilla’s Dataplatform

In de Explainer: ‘Alle data van jouw zorgorganisatie in één platform’ lees je alles over:

✔ Hoe het dataplatform jouw zorgorganisatie sturing geeft in de bedrijfsvoering
✔ Benut de potentie van BI en Data Science
✔ Klantcases Trubendorffer en MoleMann
✔ Hoe schaalbaarheid, real time en security leidend zijn

Wil jij regie over je eigen data?

Quintijn Aman, Consultant Data & Analytics bij 6Gorilla’s, neemt vrijblijvend alle mogelijkheden met jou door!

Een greep uit onze opdrachtgevers

Onze partner