Een terugblik op de Healthcare BI middag van 23 april

Thema: datavisualisatie

Op 23 april vond de derde 6Gorilla’s Healthcare BI-middag plaats. In de vorige editie van de BI-middag zijn de deelnemers meegenomen in het belang en aanpak van een juiste Data-preparatie. De BI-middag van 23 april bouwde hierop voort met het thema Datavisualisatie, waarbij deelnemers werden meegenomen in de opbouw van dashboards voor je zorgorganisatie.

De wereld achter een dashboard 

Na een korte introductie hebben Doris Bakker en Guido van Vreeswijk de deelnemers een introductie gegeven in de psychologie achter een dashboard, de kenmerken van een goed dashboard en het proces om samen met de eindgebruikers te komen tot een dashboard dat ook daadwerkelijk wordt gebruikt in de organisatie. Vooral het groot aantal voorbeelden in goede visuals en visuals waar nog veel aan te verbeteren viel, gaf veel inzicht bij de deelnemers. 

“Ik heb nooit geweten dat er zoveel aspecten achter een goed dashboard zitten. Ik ga morgen mijn huidige dashboards bekijken en samen met mijn collega’s een aantal verbeteringen bespreken”, aldus een deelnemer. 

Zelf aan de slag

Na de inspirerende presentatie zijn de deelnemers in kleine groepen uiteen gegaan, om onder begeleiding van een consultant de opgedane kennis direct in de praktijk te brengen. Op basis van een case over een fictieve zorgorganisatie werd per groep een dashboard uitgewerkt én gebouwd. In de groepen werd uitgebreid gesproken over de opbouw van de dashboards op basis van de lessen die daarvoor waren getrokken tijdens de presentatie.  

Een deelnemer vertelde dat dat de inzichten leidde tot een beter dashboard:” Zonder de uitleg en gedeelde ervaringen van Doris en Guido had ik waarschijnlijk veel meer informatie in één dashboard gestopt. Nu was het dashboard beter opgebouwd en toonde alleen de informatie die echt belangrijk was. Hierdoor was het duidelijker en waardevoller voor de eindgebruiker.” 

Bespreking van de dashboards 

De drie groepen hebben hun dashboard toegelicht aan de groep. Daarbij ontstond een mooi gesprek over de gemaakte keuzes in de bouw van de dashboards. “De uitkomsten hiervan zijn direct toepasbaar in de praktijk. Mooi om zo samen na te denken over de effectiviteit van een dashboard.” 

De volgende Healthcare BI-middag is op 8 oktober. Dan staat het thema Inbedding van BI in de organisatie centraal. Meld je hier aan!