Van datawarehouse naar dataplatform: next level data management in de zorg

Vijf voordelen van het 6Gorilla’s Dataplatform ten opzichte van een traditioneel datawarehouse

In de wereld van de gezondheidszorg is het verzamelen en analyseren van gegevens van cruciaal belang om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de gezondheid van patiënten te waarborgen. Een zorgorganisatie die grote hoeveelheden gegevens beheert, zoals patiëntendossiers, medische geschiedenis, medische onderzoeken en facturering, heeft een betrouwbaar en efficiënt gegevensbeheersysteem nodig om deze informatie effectief te kunnen gebruiken. Traditionele datawarehouses zijn al jarenlang het gebruikelijke platform voor het beheer van gegevens, maar deze aanpak kent ook enkele beperkingen. Het 6Gorilla’s dataplatform is een innovatieve oplossing die deze beperkingen overtreft en biedt verschillende voordelen voor zorgorganisaties die grote hoeveelheden gegevens beheren.

Het 6Gorilla’s dataplatform biedt verschillende voordelen ten opzichte van een traditioneel datawarehouse voor een zorgorganisatie:

1. Efficiëntere dataverwerking en -analyse

Met een dataplatform kunnen zorgorganisaties sneller en efficiënter grote hoeveelheden data verwerken en analyseren. Dit stelt hen in staat om snel belangrijke inzichten te verkrijgen en beslissingen te nemen op basis van deze inzichten.

2. Betere samenwerking en informatie-uitwisseling

Een dataplatform maakt het mogelijk om data te delen met andere systemen en applicaties, waardoor de samenwerking binnen de organisatie en tussen verschillende organisaties verbetert. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor het delen van patiëntgegevens tussen zorgverleners.

3. Meer inzicht in prestaties

Met een dataplatform kunnen zorgorganisaties hun prestaties beter in kaart brengen en monitoren. Door middel van dashboards en rapportages kunnen zij snel zien waar verbeteringen mogelijk zijn en actie ondernemen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

4. Flexibiliteit en schaalbaarheid

Een dataplatform is flexibeler en schaalbaarder dan een datawarehouse, waardoor het beter kan inspelen op de veranderende behoeften van een zorgorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor zorgorganisaties die snel groeien of die veel data verwerken.

5. Betere beveiliging en privacy

Een dataplatform biedt betere beveiliging en privacy dan een datawarehouse. Zorgorganisaties kunnen bijvoorbeeld bepalen wie toegang heeft tot welke data en kunnen gevoelige informatie beter beveiligen.

Houd hier rekening mee als jij het datawarehouse wil vervangen

Een dataplatform voor zorgorganisaties verschillende voordelen ten opzichte van een datawarehouse. Het kan bijdragen aan efficiëntere dataverwerking en -analyse, betere samenwerking en informatie-uitwisseling, meer inzicht in prestaties, flexibiliteit en schaalbaarheid en betere beveiliging en privacy. De kracht van het dataplatform zit ‘m in het gemak om een grote verscheidenheid aan applicaties aan te sluiten om daarmee de data te ontsluiten. Het combineren van deze data leidt tot nieuwe inzichten die voorheen moeilijk te maken waren of zelfs onmogelijk waren. Daarnaast biedt het 6Gorilla’s Dataplatform (op basis van Snowflake technologie) een integratie van visualisatie toolings direct in het ECD. Daarmee breng je overzichten direct naar de bron. Bovendien ‘voed’ je de hele organisatie op in het data gestuurd werken, met alle bijkomende voordelen.

Ben je klaar om meer uit je data te halen?

Ontdek alle voordelen van een dataplatform in de explainer: Dataplatform as a service