Zou het niet mooi zijn als je al heel vroegtijdig kunt voorspellen in welk zorgtraject een cliënt terecht komt en hoelang de behandeling gaat duren? Dit is een van de stippen op de horizon waar het FortaNetwerk met hulp van 6Gorilla’s naar toe werkt. Hoe verloopt dat traject en waar staat Forta nu?

FortaNetwerk is een groep zorgorganisaties in de basis- en specialistische GGZ. Met hulp van 6Gorilla’s heeft de organisatie vanuit het dataplatform een datalake neergezet dat data uit onderliggende applicaties ontsluit op een manier dat medewerkers er wat mee kunnen. Nu zijn de dashboards en signaleringen nog vooral gericht op alles wat raakt aan de zorgadministratie en -declaratie. Maar in de toekomst kunnen psychologen ook gebruikmaken van de voorspellende waarde van data op zorginhoudelijk gebied.

Data ‘actionable’ maken

Naud Wirtz is directeur van FortaServices, de serviceorganisatie van Forta die de kar op dit gebied trekt. “Onze visie is dat we de technologie zo eenvoudig mogelijk moeten inrichten, want de werkelijkheid is al complex genoeg”, zegt hij. “Daarnaast vinden we het belangrijk dat we data ‘actionable’ maken. Informatie heeft immers pas waarde als medewerkers hierdoor worden ondersteund en dus tijdens hun werk betere beslissingen kunnen nemen. Welke informatie iemand nodig heeft, hangt helemaal af van zijn of haar rol. We willen daarom persoonlijke dashboards en signaleringen maken, die aansluiten bij de behoeften van de medewerkers.”

Zorginhoudelijke kennis is een eis

Er is een duidelijke taakverdeling tussen de consultants van 6Gorilla’s en de vier dataspecialisten van Forta. Het beheer van het Snowflake datalake en de interfaces naar de softwaresystemen die het datalake voeden, ligt op het bordje van 6Gorilla’s. Het ontwikkelen van dashboards, signaleringen en andere dataproducten is primair de taak van de Forta-medewerkers. Wirtz: “6Gorilla’s heeft veel verstand van de techniek, terwijl onze dataspecialisten de zorg heel goed kennen. Samen is dat een sterke combinatie.”

De dataspecialisten moeten goed snappen wat de vraag achter de vraag is. Want ieder aanbod creëert zijn eigen vraag, weet Wirtz. “Je moet ervoor waken dat je niet klakkeloos voor iedere vraag een dashboard bouwt, want dan zie je uiteindelijk nog steeds door de bomen het bos niet.” Het gaat er juist om dat je dashboards ontwikkelt die waarde toevoegen. En dat is best ingewikkeld, zegt Wirtz. “Daar heb je diepgaande zorginhoudelijke kennis voor nodig. Kennis die een data scientist zonder achtergrond in de zorg niet heeft.”

Begin met de standaardrapportages

Wirtz verwacht dat Forta op termijn zo’n 85 procent van alle informatiebehoeften kan afdekken met standaardrapportages in de vorm van persoonsgerichte dashboards. Daarnaast zal ongeveer tien procent van de vragen meer incidenteel van aard zijn en redelijk eenvoudig te beantwoorden door data uit twee of drie bronnen te combineren. Naar verwachting betreft slechts 5 procent van de informatiebehoeften complexe analytische vraagstukken die beantwoord kunnen worden door gebruik te maken van artificial intelligence (AI) en machine learning (ML).

Op dit moment focust Forta zich op de standaardrapportages. Denk bijvoorbeeld aan het dashboard declarabiliteit en aan de signaleringslijst ontbrekende zaken. Wirtz hoopt dat deze basis aan het eind van 2022 goed staat. “Daarna kunnen we werken aan een methode om de tien procent meer incidentele vragen snel te kunnen beantwoorden. En pas daarna gaat de focus op de complexe analyses.”

Samen optrekken

Hij roept andere GGZ-organisaties op om ook hiermee aan de slag te gaan. “De processen in GGZ-organisaties lijken sterk op elkaar. Het declaratieproces is overal vergelijkbaar. Dat betekent dat andere organisaties de dashboards en signaleringen die we daarvoor hebben ontwikkeld relatief gemakkelijk kunnen overnemen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de AFAS-connector, een kant-en-klare API voor het Snowflake platform. Door dergelijke dingen te delen kunnen we als sector veel meer vaart maken. Wij moeten nu steeds zelf het wiel uitvinden, maar we willen die wielen dolgraag met anderen delen. Op onze beurt kunnen we dan ook profiteren als een ander iets ontwikkelt dat wij kunnen gebruiken. Laten we als sector samen deze verantwoordelijkheid nemen en samen optrekken.”

 

 

 

Over FortaNetwerk
FortaNetwerk is een groep zorgorganisaties in de basis- en specialistische GGZ