Als zorgorganisatie geniet je de voordelen van een schat aan data. Dit kunnen verschillende soorten zijn; van financiële tot cliëntgegevens. Het is een wettelijke plicht om zorgvuldig om te gaan met deze data en iedereen zijn privacy te beschermen.

Tegelijk wil je de zorg verbeteren en data gebruiken voor inzichten in processen en gegevens. Hoe zorg je ervoor dat je data gebruikt voor betere zorg en tegelijk de privacy niet schendt? Wat als jij altijd veilig & transparant kan werken met data?

 

Privacy by design maakt data transparant

Werken met data is een gevoelig thema als het gaat om innovatie en privacy. De ontwikkeling van datagebruik en algoritmes is van essentieel belang om zo de kwaliteit van gepersonaliseerde zorg voor de cliënt te verbeteren. Binnen de huidige kaders van wet- en regelgeving is het mogelijk om de kwaliteit van gepersonaliseerde zorg te verbeteren. Dit kan alleen als je volledig transparant bent over hoe je data inzet en je de principes van privacy by design toepast.

In de kern geeft Privacy by design aan dat bij ontwikkeling van een product of dienst rekening wordt gehouden met privacy. Denk daarbij onder andere aan bescherming, rechtmatig gebruik en de beveiliging van deze gegevens.

De principes van het Privacy by design 6Gorilla’s model

 

🦍Formuleer een duidelijk doel voordat je met data werkt en stuur bij waar nodig

Door doelen vanuit de organisatie te formuleren kan gericht naar de onderbouwing gekeken worden door middel van data. Je begint dus niet eerst met het gebruik van data, maar je bepaalt de strategie en hoe data in de organisatie wordt gebruikt. Zo ga je onnodig gebruik van data tegen.

 

🦍Zorg ervoor dat je kan uitleggen waarom je bepaalde data gebruikt

Door op voorhand te bepalen welke specifieke datastromen je nodig hebt kan je vervolgens gericht zoeken en vaststellen of het omgezet kan worden naar relevante kennis.

 

🦍Ga verantwoord om als je gebruik maakt van cliëntgegevens

Het idee van privacy by design is om al in een vroeg stadium zorgvuldige omgang met persoonsgegevens af te dwingen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag of je het doel ook kan bereiken met geanonimiseerde databestanden. Als je gebruik maakt van cliëntgegevens ga er dan verantwoord mee om en zorg ervoor dat je alle privacy- en securityregels in acht neemt.

 

🦍Heb oog voor de mogelijke risico’s van het gebruik van data en neem voldoende beschermende maatregelen

Het is verstandig om de risico’s van alle data in kaart te brengen. Er zijn namelijk een aantal risico’s die je altijd moet afwegen. Zo zijn het aantal datalekken en digitale inbraken fors toegenomen afgelopen tijd – wees op de hoogte van de oorzaken en hoe jouw zorgorganisatie dit kan voorkomen. Maar denk ook aan het onjuist verzamelen van privacygevoelige informatie of onjuiste registratie van interne gegevens.

 

🦍Wees volledig transparant over je algoritmes en bij-effecten

Zorg ervoor dat je bij het ontwerp van algoritmes verantwoording aflegt en duidelijkheid geeft in de factoren en risico’s die hieruit voort kunnen komen. Zo zijn er ongewenste onethische bij-effecten mogelijk – zoals het uitsluiten van cliëntgroepen aan de hand van bepaalde kenmerken. Als zorgorganisatie is het van belang dat je steeds weloverwogen uitkomsten in het zorgproces kan inzetten.

 

🦍Zorg voor de nodige verantwoording naar verschillende stakeholders

Uiteraard is het altijd van belang om de beveiligings- en privacy maatregelen op orde te hebben. Daar komt uit voort dat verantwoordelijkheid om zorgvuldig en transparant om te gaan met cliëntdata van groot belang is. Als jij een nieuw algoritme inzet en gebruikt maakt van data dan moet jij inzicht kunnen geven aan collega’s, cliënten en externe partijen waarom jij deze data gebruikt. Inzicht geven aan stakeholders geeft vertrouwen en begrip.

 

Robuust en betrouwbaar 6Gorilla’s design voor datagebruik

Kort samengevat: zorg ervoor dat innovatief onderzoek met data voor zover mogelijk inzichtelijk en controleerbaar is. Zo kan je als zorgorganisatie volgens de AVG en de guidelines voor data science aantoonbaar en transparant data toepassingen inzetten. Goede zorg is namelijk ook zorg voor de privacy van de cliënt.

Als partner voor de zorg weten wij als geen ander hoe belangrijk het is dat de data altijd veilig beheerd en gebruikt wordt. Daarom biedt ons dataplatform de basis om te werken met de principes van Privacy by design.

Het is van belang om alle sociale en maatschappelijke ontwikkelingen rondom het gebruik van data en algoritmen op de voet te volgen. Dat zorgt ervoor dat alle innovatieve toepassingen vallen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Wij denken altijd mee als het gaat om het doel van het onderzoek en de data die hiervoor worden ingezet. Zo is het voor elke zorgorganisatie mogelijk om het datagebruik te verantwoorden en er veilig mee te werken.

 

Blijf met onze maandelijkse nieuwsflits op de hoogte van alles rondom data in de zorg!

Vond jij dit interessant? We schrijven regelmatig over de ontwikkelingen op het gebied data van in de zorg.

Schrijf je in voor de nieuwsflits en ontvang elke maand:

✓  Alle Data Science actualiteiten

✓  BI-oplossingen

✓ Ontwikkelingen data in de zorg


(Je ontvangt 1 x per maand de nieuwsflits)