Het Dataplatform speelt een essentiële rol bij de mate van interoperabiliteit van een zorgorganisatie. Het platform draagt bij aan de interoperabiliteit door de legio aan mogelijkheden om verschillende systemen, applicaties en zorgorganisaties met elkaar te laten communiceren, gegevens (veilig) uit de wisselen en samen te werken in samenwerkingsverbanden.

De rol van het Dataplatform bij interoperabiliteit in de zorg

Het 6Gorilla’s Dataplatform heeft verschillende functionaliteiten die van belang zijn voor interoperabiliteit:

Gegevenscentralisatie Het Dataplatform fungeert als een centrale hub waar gegevens van verschillende bronnen binnen de zorgorganisatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en beheerd. Dit zorgt voor één enkele bron van waarheid voor patiëntinformatie en zorggegevens.

Data-integratie Het Dataplatform kan gegevens van verschillende systemen en formaten integreren en standaardiseren. Dit maakt het mogelijk om gegevens te begrijpen en te gebruiken, ongeacht hun oorsprong.

Interconnectiviteit Het Dataplatform ondersteunt verschillende standaarden en protocollen voor gegevensuitwisseling, zoals HL7FHIR, waardoor interoperabiliteit mogelijk wordt tussen verschillende zorgsystemen en zorgverleners.

Realtimegegevens Op het Dataplatform is real-time gegevensverwerking en -uitwisseling mogelijk, waardoor zorgverleners toegang hebben tot actuele informatie over patiënten en beslissingen kunnen nemen op basis van recente gegevens.

Veiligheid en compliance Het Dataplatform voldoet aan strikte veiligheids- en privacy voorschriften, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), om patiëntgegevens te beschermen.

Analytics en beslissingsondersteuning Het Dataplatform bevat geavanceerde analysetools om zorgverleners te helpen bij het identificeren van trends, het voorspellen van patiëntbehoeften en het nemen van geïnformeerde beslissingen.

Efficiëntie en kostenbesparing: Interoperabiliteit via het Dataplatform leidt tot een efficiëntere zorgverlening, minder dubbele tests, betere coördinatie van zorg en uiteindelijk kostenbesparingen.

Het Dataplatform is van cruciaal belang voor het behalen van de doelstellingen van geïntegreerde zorg en een betere coördinatie van de gezondheidszorg binnen de zorgorganisatie maar ook in regionale en nationale samenwerkingsverbanden.

Ik wil aan de slag met interoperabiliteit!

Een greep uit onze opdrachtgevers

Onze partner