De Amsterdamse jeugd kan niet langer wachten op jeugdhulp. De wachtlijsten zijn te lang en soms zelfs compleet onnodig. Het is tijd voor daadkracht, verbinding én een Design Challenge met alle belanghebbende partijen van jeugdhulp Amsterdam. Op initiatief van Levvel en 6Gorilla’s kwamen op 3 november meer dan 30 psychologen, ondersteuners, zorgdirecteuren, zorgbemiddelaars, ICT-managers, informatiemanagers en een groep data scientists bij elkaar om samen oplossingen te bedenken die bijdragen aan het verkorten van de wachttijden in de jeugdhulp.

De dag werd geleid door John Komen van Garage2020. De deelnemers gingen na een introductie over de verschillende perspectieven vanuit vraag en aanbod in de jeugdhulp volgens het Design Thinking Process aan de slag met de ontwerpvraag: Hoe kunnen wij cliënten sneller toeleiden naar passende zorg om zo wachtlijsten te verkleinen? Een complex matchingsvraagstuk waarbij data veel mogelijkheden biedt.

 

Matchingsvraagstuk

De conclusie van het ochtendprogramma is er altijd meer vraag dan aanbod zal zijn. Dat brengt op zijn beurt per definitie wachttijd met zich mee. De vraag is hoe erg dat hoeft te zijn. Je kunt de wachttijd ook aangenamer en zinvoller maken, bijvoorbeeld door in de tussentijd alvast schuldhulpverlening aan te bieden, het kind bij een sportvereniging aan te melden of het gezin in contact te brengen met een lotgenotengroep. Het is wel essentieel om tijdens dat wachten een vinger aan de pols te houden en om aan de mensen in de rij een goede prognose te geven van de wachttijd. Want die ontbreekt nu volledig doordat partijen gemiddelde wachttijden communiceren. En zoals iedereen begrijpt: een gemiddelde zegt niets over de individuele wachttijd van een specifieke cliënt.

Michiel van de Pol

Divergeren en convergeren

Waar in de ochtend deelnemers al even in aparte groepjes uiteen gingen om in kleiner verband verschillende visies bij elkaar te brengen, gingen in de middag gingen de deelnemers opnieuw uiteen in vijf andere groepen om oplossingen te bedenken voor de wachtlijstproblematiek. Aan het eind van de middag werden de ideeën gepresenteerd. Het viel op dat er overlap zat in de denkrichtingen, maar dat de concrete uitwerking daarvan door iedere groep anders is. Iedere groep zag de kracht van data en van voorspellende algoritmen om zo een betere matching te maken. Maar ook werd er volop gewaarschuwd om niet alles aan de technologie over te laten. Data hoort ondersteunend te zijn, menselijke interventie blijft essentieel.

Creatieve oplossing voor een complex vraagstuk

De creativiteit van de oplossingen viel op en in veel van de oplossingen speelt health care data science een grote rol. Er kwam een kieswijzer voor jeugdhulp voorbij die extra ondersteuning kan geven naar de best passende (en beschikbare formele en informele) hulp maar ook een Tinder voor jeugdhulpverlening waarbij de cliënt niet kiest voor een bepaalde zorgorganisatie of behandelvorm, maar waarbij hij zijn eigen behandelaar of begeleider kiest. Uit veel onderzoeken komt immers naar voren dat de klik tussen zorgverlener en cliënt één van de belangrijkste voorspellers voor succes is. Een pitch had een focus op betere regie op de volledige client journey, waardoor er geen overlap meer zit tussen de zorg die verschillende hulpverleners bieden. Daardoor heeft een cliënt minder formele zorg nodig en sluit die zorg bovendien veel beter aan bij andere vormen van hulp. Een korter traject voor cliënten betekent vanzelf ook dat de wachtlijsten zullen afnemen. In een andere pitch lag de focus weer op matching door een centrale regio instantie, die daarbij gebruikmaakt van ondersteunende voorspellende software

David Tom, Data Scientist en directeur van 6Gorilla’s is enthousiast: “Het was een hele bruisende en enerverende dag! Wij hebben onder andere gekeken hoe wij data uit studies in de jeugdhulp kunnen integreren met behandelresultaten om zo cliënten beter te kunnen matchen met een positief aanbod voor hun problemen. Ook een inzicht: de wachtlijst moet niet alleen korter, maar wij moeten het wachten ook verzachten.  Wij moeten als samenleving aan de slag om ook informele hulp te gaan integreren in het aanbod. Zorg is zo’n belangrijk sector, maar door de grote vraag kan het aanbod het soms gewoon niet aan. Het moet beter georganiseerd worden, de zorg moet veel ‘klantvriendelijker’. We moeten echt flink aan de bak.”

Michiel van de Pol

Diezelfde avond nog ging een groep bestuurders uit de jeugdhulp, tijdens een editie van Campus Tenzinger met elkaar in gesprek over de pitches en inzichten van de dag. Alle pitches worden nu uitgewerkt voor een volgende online informatiesessie, waarbij concrete productvoorstellen zullen worden besproken. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat deze dag gaat leiden tot een product dat helpt de wachtlijsten in de jeugdhulp te verkorten. Eerst in Amsterdam en daarna in de rest van Nederland.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de Design Challenge.

Zelf aan de slag met data science?

Meld je vrijblijvend aan voor de online Data Science Inspiratiesessie op 17 januari 2023 om 10:00 en ontdek wat jij als manager kan doen zodat data science een impactvolle tool wordt binnen jouw zorgorganisatie.

Over 6Gorilla’s

6Gorilla’s verbindt alle data in de zorg, zodat er door middel van echte inzichten (bij)gestuurd kan worden en men actie kan ondernemen. Zo kan de zorgverlener zich weer richten op wat echt belangrijk is: de patiënt. Want door zorginstellingen te ontlasten, zorgen we voor meer lucht en ruimte. Ruimte om betere zorg te verlenen en om te groeien. Resulterend in meer werkgeluk bij zorgprofessionals en hogere cliënt- en patiënttevredenheid. Maar we creëren ook ruimte om verder te innoveren. Om de zorg nog verder te verbeteren met nieuwe apps technieken en methodieken met data als basis. Zo kunnen er nieuwe actie gerichte oplossingen worden ontwikkeld, die bijdragen aan het verder verbeteren van de zorg.

Heb jij hét idee voor de volgende Design Challenge? Laat het ons weten!