Het coronadashboard is ontwikkeld om een overzicht te bieden van tijdinvestering en productie tijdens de coronaperiode. Die wordt vergeleken met de periode vóór de crisis. Zo is het mogelijk om snel inzicht te krijgen in het productie- en omzetverlies. Voor sommige zorgorganisaties bleek dit niet inzichtelijk te zijn. Door behandelingen met fouten te corrigeren en alsnog te facturen was de cashflow op korte termijn vaak op orde.

Terwijl uiteindelijk de frequentie van de afspraken lager lag en er een productiviteitsdaling ontstond. Dat vertaalde zich weer naar cashflowproblemen op de lange termijn. Uiteindelijk werd het bedrijfsmatig probleem een zorginhoudelijk probleem. Door het dashboard werden zorgorganisaties in staat gesteld om direct bij te sturen om de werkdruk bij behandelaren gezond te houden.

(Real-time) Business Intelligence

Het gebruik van data en het creëren van dashboards kan een complex en ingewikkeld proces zijn. Door alle datasets, tools en complexe technologie is het een uitdaging om de juiste business intelligence mogelijkheden in te zetten. Het liefst wil je direct de beschikking hebben over een dashboard dat jouw zorgorganisatie richting kan geven om de kwaliteit van de zorg of de bedrijfsvoering te verbeteren.

Wil je meer weten over Business Intelligence?

Meer informatie