Per 1 januari 2022 worden het zorgprestatiemodel en het bijbehorende systeem van zorgvraagtypering ingevoerd.

Verschillende vormen van bekostiging binnen de ggz en fz, zware administratieve lasten door indirecte tijdsregistratie, niet transparante koppeling tussen prijs en zorglevering en schotten tussen het op- en afschalen van zorg; dit is straks allemaal voorbij met de komst van het zorgprestatiemodel.

De eerder door de NZa uitgevoerde macro financiële impact analyse bevestigt dat er verschuivingen van opbrengsten gaan plaatsvinden tussen zorgaanbieders. Hoe dit uitpakt hangt af van veel factoren, zoals de afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, maar ook hoe de zorg is ingeregeld per zorgorganisatie.

Inzicht in de financiële gevolgen via simulaties

Zorgaanbieders willen heel graag inzicht krijgen in de financiële impact van het zorgprestatiemodel op hun eigen organisatie. Het 6Gorilla’s team is gestart met het ontwikkelen van micro simulaties om te onderzoeken wat de mogelijke financiële gevolgen kunnen zijn van de invoering van het zorgprestatiemodel. Zo kan je als organisatie snel inzichten vergaren om in de bedrijfsvoering op bij te sturen.

Wil jij alles weten over het proces van simulatie naar implementatie? Lees dan hier alles.

(Real-time) Business Intelligence

Het gebruik van data en het creëren van dashboards kan een complex en ingewikkeld proces zijn. Door alle datasets, tools en complexe technologie is het een uitdaging om de juiste business intelligence mogelijkheden in te zetten. Het liefst wil je direct de beschikking hebben over een dashboard dat jouw zorgorganisatie richting kan geven om de kwaliteit van de zorg of de bedrijfsvoering te verbeteren.

Wil je meer weten over Business Intelligence?

Meer informatie