Een terugblik op de Healthcare BI middag van 23 januari

Thema: data preparatie

Op 23 januari vond de tweede editie van de 6Gorilla’s Healthcare BI Middag plaats, met een focus op het cruciale aspect van data preparatie. Deze bijeenkomst bouwde voort op de inzichten van de eerste editie, waarbij we hebben geleerd dat elke sessie het meeste effect heeft wanneer deze een unieke focus heeft. Deze keer lag de nadruk op Data Preparatie, waardoor deelnemers kunnen profiteren van een gestructureerde benadering van de thema’s. 

Meld je hier aan voor de volgende editie op 23 april met als thema datavisualisatie.  

Groei in datavolwassenheid 

De middag werd afgetrapt met een korte introductieronde, gevolgd door een inspirerende sessie door Quintijn Aman, Consultant Data & Analytics bij 6Gorilla’s. Quintijn benadrukte de impact van groei in datavolwassenheid en bracht het belang van evenredige aandacht voor techniek, strategie en structuur naar voren. De presentatie omvatte tevens de eerste resultaten van het benchmarkonderzoek, wat leidde tot boeiende discussies over onderwerpen als data eigenaarschap, de valkuil van overmatige technologische focus, en het benodigde kennisniveau voor optimale integratie van data in de organisatie. 

Een deelnemersgesprek onthulde waardevolle inzichten, waaronder de valkuilen van een te grote focus op technologie, zoals het risico van het verliezen van het publiek door complexiteit en het wegnemen van de menselijke maat.

Een deelnemer deelde haar perspectief: “Als BI-team hebben we veel bereikt, maar de organisatie moet verantwoordelijkheid nemen. Het moet duidelijk zijn wie eigenaar is van de data en wie getraind is. Dit kan alleen als zowel het bestuur een leidende rol op zich neemt als er draagvlak is vanuit de zorgverleners.” 

Datapreparatie do’s en don’ts 

Willem Mulder, Senior BI Consultant bij 6Gorilla’s, vervolgde met een sessie over datapreparatie. Hij lichtte toe hoe een solide datapreparatie essentieel is bij het creëren van dashboards, waarbij hij zijn technische achtergrond en leerervaringen op het gebied van BI in de zorg deelde. Willem benadrukte het belang van standaardiseren, valideren en documenteren als best practices in data preparatie, terwijl hij waarschuwde tegen het nemen van shortcuts. 

Best practises voor dataeigenaarschap 

In de derde sessie deelde Marjan Regelink van iHub, in gesprek met Eric de Groot, Customer Succes Manager bij 6Gorilla’s, best practises over het inzetten van data eigenaarschap binnen haar organisatie. Ze illustreerde hoe ze van een ad-hoc naar een (semi-) gestructureerde inzet van inzichten waren gegaan. Data-eigenaren kregen mandaat om een deel van hun uren hieraan te besteden.  

Groeien in datagedreven werken door kennisdeling 

De middag werd afgesloten met een borrel waarbij de levendige gesprekken over de toekomst van data in de zorg werd voortgezet.  

Brent Vos, BI specialist bij Oosterpoort, reflecteerde op het event en benadrukte dat de diversiteit aan praktijkervaringen voor hem veel nieuwe inzichten met zich meebrachten. “Sommige waardevolle kennis is simpelweg niet te behalen is vanuit de theorie en dan is zo’n moment met mede-professionals uit de zorg enorm waardevol”.  

Al met al was de 6Gorilla’s Healthcare BI Middag een inspirerend evenement waarbij deelnemers niet alleen concrete best practices leerden, maar ook waardevolle inzichten en ervaringen deelden om datagedreven werken in de gezondheidszorg naar een hoger niveau te tillen. 

Meld je aan voor de volgende Healthcare BI middag 

Op 23 april 2024 vindt de volgende 6Gorilla’s Healthcare BI middag plaats. Het wordt een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden op het gebied van Business Intelligence in de zorg. Het thema van deze middag is datavisualisatie.  

Bij 6Gorilla’s roepen wij op: zorg slimmer samen! Onze community events en initiatieven bieden een platform voor professionals in de zorg. Een uitbreiding van je resources. Een plek om best practises te delen, vragen te stellen en om contact te maken voor mogelijke co-creatie projecten op het gebied van data, BI en data science. 

Het programma is ontwikkeld voor Informatiemanagers, Hoofd Bedrijfsvoering en Business Intelligence professionals (en soortgelijke functies) werkzaam bij zorgorganisaties. 

Meld je aan voor een middag vol inspiratie, kennisdeling en netwerkmogelijkheden. 

Aanmelden