In de zorg schrijven zorgprofessionals erg veel rapportages. Terwijl er vanuit technologisch perspectief nog erg weinig inhoudelijks uit de rapportages wordt gehaald. Met behulp van Data Science methodes en technieken is het mogelijk om belangrijke informatie automatisch uit deze geschreven teksten te halen.

In deze publicatie lichten we toe hoe je via sentiment analyse en topic modeling extra informatie uit rapportages kunt halen en hoe deze van toegevoegde waarde zijn voor zorgprofessionals.

 

Wat is het nut van rapportages in de zorg?

Door het maken van verslagen en rapportages wordt de zorgverlening ondersteund. Deze rapportages leggen vast wat er over een cliënt wordt geobserveerd of gesignaleerd, waarom bepaalde zorg wordt verleend en hoe de zorg verloopt.

Goed vastgelegde rapportages geven andere zorgprofessionals inzicht in hoe het met een cliënt gaat en welke stappen verder nodig zijn. Sentiment analyse en topic modeling kunnen hierbij ondersteunen en dit proces makkelijker maken.

 

Waarom kan NLP helpen bij het genereren van waarde uit rapportages?

Sentiment analyse en topic modeling zijn natural language processing (NLP) technieken. Dit betekent dat we met behulp van een computer grote hoeveelheden tekst automatisch kunnen verwerken en analyseren. Doordat er in de zorg er erg veel informatie wordt vastgelegd in rapportages helpen deze technieken de zorgverlener een overzicht te bieden.

Met NLP technieken zoals sentiment analyse en topic modeling is het mogelijk om snel extra inzicht te krijgen uit rapportages. Hierdoor is een zorgprofessional uiteindelijk minder tijd kwijt met het doornemen van een tekst.

 

Een sentiment analyse geeft snel aan hoe het met je cliënt gaat

Met een sentiment analyse bepalen we of een tekst positief of negatief is, dit noemen we ook wel polariteit. Sentiment is een indicator voor hoe het met de cliënt gaat. Hierdoor kan het een zorgverlener helpen bij het monitoren van de gesteldheid van een cliënt door de tijd. Je krijgt in één oogopslag inzicht in de ontwikkelingen en trends in de gesteldheid van een cliënt.

Het sentiment wordt berekend door van elk woord te bepalen of het neutraal, positief, negatief of een alert woord is. Wanneer een rapportage een alert woord bevat heeft deze rapportage mogelijk extra aandacht nodig van een zorgprofessional. Daarnaast wordt ook gekeken naar het gebruik van versterkende woorden. “Echt heel goed” is positiever dan enkel “goed”. Vervolgens krijgt elke rapportage een sentiment score van uitermate negatief, tot uitermate positief. Alle positieve, negatieve en alert woorden zijn gekleurd in de tekst aangegeven.

Praktijkcase video : slimme AI toepassingen met data uit je ECD

 

Identificeren van onderwerpen en thema’s

Het doel van topic modeling is het identificeren van de onderwerpen en thema’s die in rapportages voorkomen. Dit geeft zorgprofessionals snel inzicht waar het over gaat in een rapportage en welke onderwerpen spelen in het leven van een cliënt. De topics voor zoekbaarheid zijn per zorginstelling of type zorg gedefinieerd. In de geestelijke gezondheidszorg zijn andere thema’s belangrijk dan in de ouderenzorg.

Ook kunnen andere benadering worden toegepast zoals bijvoorbeeld positieve gezondheid. Wanneer de thema’s gedefinieerd zijn gaan we opzoek in de rapportages naar woorden die gerelateerd zijn aan een bepaald thema. Vervolgens wordt per rapportage bepaald in welke mate een bepaald thema aanwezig is in de verslaglegging. Hierdoor wordt het voor een zorgprofessional snel duidelijk welke onderwerpen in een rapportage worden besproken.

 

Pas de sentiment analyse en topic modeling toe in jouw zorgorganisatie

Met sentiment analyse en topic modeling krijgt een zorgverlener snel inzicht in de gesteldheid en de thema’s die spelen bij een cliënt. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor het daadwerkelijk verlenen van zorg. Bij 6Gorillas hebben we een zorg demo dashboard gemaakt. Hierop worden sentiment analyse en topic modeling toegepast op demodata uit de geestelijke gezondheidzorg.

 

Demo zorgdashboard – ontdek zelf de mogelijkheden!

Je hebt de mogelijkheid om het zorgdashboard met eigen ogen te zien op onze demopagina. Interactief klik je door het dashboard en ontdek je alle mogelijkheden.

In het dashboard kies jij je een eigen rol: behandelaar, onderzoeker, bestuurder of familielid. Per rol krijg je relevante gegevens gevisualiseerd. Ook heb je de mogelijkheid om in het dashboard zelf tekst in te voeren en de werking te zien van Topic modeling en anonimisering.