Een toekomstbestendige Gehandicaptenzorg

Het Dataplatform koppelt bronsystemen zoals het ECD en HRM systeem om direct grip te krijgen op capaciteit en bezetting. Doordat we data ook voor je blijven bewaren kun je zelfs trends en seizoenspatronen gaan herkennen en dus niet alleen maar bijsturen, maar zelfs anticiperen op zorgzwaarte in de toekomst!

Als alles mogelijk is, waar begin je dan? Enkele suggesties!

Meer info

Grip op je capaciteit en bezetting

Idealiter stem jij je personeelsmix perfect af op de huidige zorgvraag. Je hebt grip op je Zorgzwaartepakketten en de zorgvraag om over de juiste professionals te beschikken. En om de volledige capaciteit te benutten.
Meer info

Analyse kwalitatieve data

Wat als je trends en patronen in rapportages zou kunnen ontdekken? Dan kun je achterhalen waarom de ene afdeling gelukkiger is dan de andere. Of waarom er op de ene locatie meer incidenten zijn dan op de andere. Met intelligente taalanalyses op rapportages krijg jij grip op de zachte kant van de zorg en kun je direct sturen en verbeteren.
Meer info

Stimuleer maatschappelijke betrokkenheid

Wat speelt er bij onze cliënten en wat is er nodig om ze te laten participeren in de samenleving? Met het Dataplatform van 6Gorilla's krijg je grip op de zorginhoud en krijg je structureel inzicht in wat er overal speelt.
Meer info

Tijdige signalering

Als iemand met een beperking ziek wordt heeft dat doorgaans grote gevolgen. Het liefst wil je dit voorkomen. Doorlopende analyse van rapportages en andere waardevolle data kan patronen weergeven die mogelijk duiden op het ontstaan van ziekte of bijvoorbeeld een depressie.
Meer info

Voorspellen is beter dan genezen

Met de Data Science omgeving kan je gebeurtenissen bij clienten voorspellen. De opgeschoonde en geanonimiseerde data herkent patronen en kan met de ontwikkeling van voorspellende algoritmes zelfs incidenten voorkomen.

Explainer: ‘Alle data van jouw zorgorganisatie in één platform’

Wij nemen je mee in alle mogelijkheden van het 6G Dataplatform

In de Explainer: ‘Alle data van jouw zorgorganisatie in één platform’ lees je alles over:

✔ Hoe het dataplatform jouw zorgorganisatie sturing geeft in de bedrijfsvoering
✔ Benut de potentie van BI en Data Science
✔ Klantcases Trubendorffer en MoleMann
✔ Hoe schaalbaarheid, real time en security leidend zijn

Dit zeggen organisaties uit de gehandicaptenzorg

Lees verder

Stichting Dichterbij: "Door Data Science kunnen wij gebeurtenissen bij cliënten voorspellen"

Doel van het project van Stichting Dichterbij is om een voorspelling te kunnen maken van gebeurtenissen bij cliënten op basis van incidenten die beschikbaar zijn. Ze proberen de onderzoeksvraag te beantwoorden en het beeld wat uit de data ontstaat te valideren.

Ik wil meer weten!
Lees verder

Gemiva-SVG Groep: "Het voorspellen van valincidenten om preventieve maatregelen te nemen"

Gemiva-SVG Groep probeert lering te trekken uit de data binnen de cliëntdossiers. Gedurende de 6Gorilla’s masterclasses hebben zij zich bezig gehouden om op jaarbasis valincidenten te voorspellen.

Ik wil meer weten!

Wil jij regie over je eigen data?

Quintijn Aman, Consultant Data & Analytics bij 6Gorilla’s, neemt vrijblijvend alle mogelijkheden met jou door!

Een greep uit onze opdrachtgevers

Onze partner