6Gorilla’s community event

Een terugblik op de eerste Healthcare BI middag

Op 5 oktober 2023 organiseerde 6Gorilla’s de eerste Healthcare BI Middag, waarbij data professionals uit verschillende zorgorganisaties samenkwamen om te discussiëren, te leren en te inspireren. De bijeenkomst begon met een informele ochtend waar enkele deelnemers al vanuit het kantoor van 6Gorilla’s werkten aan hun eigen projecten. In de middag genoten de deelnemers van een gezamenlijke lunch, waarbij ze de kans kregen om elkaar en het team van 6Gorilla’s beter te leren kennen.

 

De Toekomst van Healthcare en Data

Eric de Groot, Customer Success Manager bij 6Gorilla’s, opende de middag met een inzichtelijke presentatie over de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland. Hij benadrukte dat momenteel 1 op de 7 Nederlanders in de zorg werkt, maar als we op dezelfde weg doorgaan, zou dat aantal kunnen dalen naar 1 op de 3 in 2060. Dit scenario is onhoudbaar, en 6Gorilla’s gelooft dat data een cruciale rol kan spelen bij het toekomstbestendig maken van de zorg.

De Groot deelde ook de vijf volwassenheidsniveaus voor datagebruik volgens Gartner. Dit leidde tot een boeiende discussie onder de deelnemers, waaruit bleek dat de meeste organisaties zich ergens tussen fase 2 en 3 bevonden. Het bleek echter dat het bepalen van een uniform niveau per organisatie een uitdaging was vanwege de variëteit in datagebruik per afdeling. Dit leidde tot de vraag of elke afdeling binnen een organisatie de ambitie moet hebben om fase 5 van datavolwassenheid te bereiken.

Een ander gemeenschappelijk probleem dat naar voren kwam, was het tekort aan data professionals die bereid zijn zich in te zetten voor de zorgsector, ondanks de vele vacatures die beschikbaar zijn.

Uitdagingen bij Data Gebruiksvriendelijkheid

Een belangrijk discussiepunt was de gebruiksvriendelijkheid van omschrijvingen van dashboards en algoritmes. De balans vinden tussen technische nauwkeurigheid en begrijpelijkheid voor eindgebruikers bleek een uitdaging te zijn. Het werd benadrukt dat zowel de makers als de gebruikers moeten begrijpen wat ze bekijken.

Data Technologie voor de Toekomst

De deelnemers waren het erover eens dat de technologie die 6Gorilla’s gebruikt op het gebied van data toekomstbestendig is, wat cruciaal is om de uitdagingen in de gezondheidszorg aan te gaan.

Presentatie van Waardevolle Cases

Het tweede deel van het programma omvatte presentaties van verschillende cases en de waardevolle lessen die zijn getrokken uit een pilot van een data-oplossing. Jeroen Schenk, Directeur bij 6Gorilla’s, deelde inzichten over de  sentimentanalyse als een voorbeeld van een data-mogelijkheid die directe impact heeft op de werkdruk van zorgverleners. Dit leidde tot een levendige discussie over hoe BI- en Data Science-afdelingen data beschikbaar kunnen maken ter ondersteuning van zorgverleners.

Samenwerking en Kennisdeling

Een belangrijk doel van de community events van 6Gorilla’s is om deelnemers te inspireren om over organisaties heen van elkaar te leren en mogelijk zelfs samen te werken bij gemeenschappelijke mogelijkheden of uitdagingen. Doris Bakker, BI Consultant bij 6Gorilla’s, deelde best practices uit een samenwerking tussen data professionals van verschillende afdelingen en organisaties binnen Tenzinger.

Break-out Sessies

Het officiële programma werd afgesloten met break-out sessies, waarin deelnemers in drie groepen de meegebrachte cases bespraken. Hier ontstonden waardevolle gesprekken waarbij ervaringen werden gedeeld en werd nagedacht over verschillende uitdagingen met betrekking tot de implementatie van dashboards binnen zorgorganisaties en het visualiseren van data.

Marjan Regelink van iHub en Cynthia Anwarsito van Levvel, beide gebruikers van het Dataplatform praatten tijdens de borrel nog na over de break-out sessie. Anwarsito: “Het was enorm fijn om met zo’n groep gelijkgestemde te praten zowel de praktische kant van data analyse als de uitdagingen die komen kijken bij het in gebruik laten nemen van dashboards door de eindgebruiker.” Regelink vulde aan: ” Data teams van zorgorganisaties bestaan vaak uit maar enkele teamleden en zo’n grote groep sparringpartners werkt zowel motiverend als verhelderend. Het is ook fijn om bevestiging te krijgen dat wij echt niet de enigen zijn waar bepaalde uitdagingen spelen. Het voelt soms als pionieren in de zorg, maar we staan niet alleen.”

De eerste van vele community events

De Healthcare BI Middag van 6Gorilla’s op 5 oktober 2023 was een geslaagd evenement. De cruciale rol van data in de toekomst van de gezondheidszorg en de behoefte aan samenwerking en kennisdeling tussen organisaties kwam duidelijk naar voren. Eric de Groot, terugblikkend op deze eerste Healthcare BI Middag, benadrukt het succes van het evenement in het verbinden van data professionals uit diverse zorgorganisaties en het faciliteren van waardevolle gesprekken over kansen en uitdagingen in het vakgebied.

We kijken uit naar toekomstige community evenementen die zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van datavaardigheid in de zorgsector.

Ben jij er de volgende keer bij?

Lees hier alles over het volgende Healthcare BI community event dat op 23 januari plaatsvindt.

Ik wil meer weten!